30 Mars 2017

So here it is - Leamos första ord. "Gott".
Han säger det så fort han är hungrig, så fort han ser någon annan äta eller då vi är i köket. Han hatar inte mat den lilla klumpen